Studijní plán

Autoškola se skládá z výuky teorie a praktického výcviku v řízení vozidla
Výuku a výcvik provádí kvalifikovaní odborníci, kteří jsou držiteli profesního osvědčení vydaného Krajským úřadem.

a) Výuka teorie zdarma

- Výuka teorie probíhá v centru Ostravy a také v Ostravě-Porubě a pro studenty na vybraných školách po celé Ostravě – klikněte si pro více informací.
- Na výuku teorie se můžete dostavit i bez přihlášky a nezávazně rádi Vás uvítáme.
- Zdarma můžete absolvovat tolik hodin teorie navíc kolik si jen budete přát.

Kapacita učeben je dostatečně velká.

Student naší autoškoly absolvuje následující studijní bloky:

- Výuka předpisů o provozu na pozemních komunikacích
Předpisy související s provozem na pozemních komunikacích
Řešení dopravních situací Občansko - právní a trestně – právní odpovědnost řidiče

- Výuka o ovládání a údržby vozidla
Popis základních soustav vozidla, jejich charakteristiku, účel a činnost
Postup při provádění základní údržby a jednoduchých oprav vozidla
Nejčastější závady a poruch na vozidle

- Výuka teorie řízení a zásad bezpečné jízdy
Činitelé ovlivňující bezpečnost provozu na pozemních komunikacích
Problematiku vzájemných vztahů jednotlivých účastníků provozu na pozemních komunikacích
Rizikové faktory jízdy automobilu v různých situacích, za různých povětrnostních a klimatických podmínek, vliv
změny počasí, denní a noční doby

- Výuka zdravotní přípravy
Prevence dopravních nehod ze zdravotních příčin
Zásady první pomoci a poskytování první pomoci při jednotlivých poraněních
Stavy bezprostředně ohrožující život

b) Praktický výcvik

-klikněte si pro více informací.

A. Praktický výcvik v řízení vozidla
Praktický výcvik v řízení osobního automobilu se provádí ve třech po sobě jdoucích etapách. Jedná se o nejdůležitější součást autoškoly, proto byste mu měli také věnovat největší pozornost:

studijní plán

studijní plán

B. Výcvik v praktické údržbě vozidla

C. Praktický výcvik zdravotní přípravy


21.1.2018

Žena porodila během závěrečných zkoušek z autoškoly
Server Novinky.cz informoval o případu ženy, která začala rodit během závěrečné zkoušky v ...

10.1.2018

Muž přišel na řidičské zkoušky v autoškole se dvěma promile v krvi
Dvaatřicetiletému muži, který v pondělí skládal řidičské zkoušky v autoškole, naměřili ...

15.1.2017

V Ostravě pokračuje výměna řidičských průkazů
V Ostravě vlastní řidičský průkaz zhruba 220 tisíc lidí. Do termínu 31. prosince 2010 mělo ...

14.3.2013

Závěrečná zkouška pro získání řidičského průkazu bude v budoucnu obtížnější
Ministerstvo dopravy hodlá od roku 2014 výrazně zpřísnit kritéria posuzování adeptů na zís ...

24.10.2011

Studentka autoškoly v Anglii zbila zkušebního komisaře
Žačka autoškoly v anglickém Manchesteru napadla zkušebního komisaře při závěrečné zkouš ...


NAŠI PARTNEŘI

Ahol Janáčkova konzervatoř


AUTOŠKOLA Vlasta Tichá s.r.o.,
Vlasta Tichá,
M. Bajera 6038/3, 708 00 Ostrava - Poruba
Tel.: 776 216 927