Učebna VŠB-TU

Ostrava-Poruba, 17.listopadu, učebna D106   Mapa
učebna Technická univerzita VŠB-organizační hodina s p. Tichou Pondělí 18.00 (p. Tichá)  a  18:00
Úterý    -
Středa    -
Čtvrtek    -
Pátek    -

VŠB-TU

Po21.10.2019Křižovatky v 18h

Pravidla pomocí kterých řešíme přednost v jízdě v různých situacích, které mohou v Ostravském provozu nastat. Řešení nejobtížnějších Ostravských křižovatek, s kterými se nejčastěji setkáváme na závěrečné zkoušce.

Po28.10.2019Ovládání a údržba vozidla v 18h

Ovládání a údržba vozidla- tzv. "Technika"- Je zaměřena na opakování a přezkoušení otázek z techniky, které budou zkoušeny na Vaší závěrečné zkoušce. Jedná se o jednu ze tří částí závěrečné zkoušky, která Vás na závěr autoškoly čeká.

Čt31.10.2019Zdravotní příprava !!!POZOR!!!! JANÁČKOVÁ KONZERVATOŘ v 17:15 hodin

Výuka zdravotní přípravy- tzv. "Zdravověda". Tato přednáška je zaměřena na nácvik jednání v situacích, kdy je ohroženo zdraví některých účastníků provozu. Zejména se jedná o zásady první pomoci a poskytování první pomoci při jednotlivých poraněních, stavy bezprostředně ohrožující život atd. Těšíme se proto na Vaší účast :-)

Po4.11.2019Zásady teorie řízení a bezpečné jízdy v 18h

Činitelé ovlivňující bezpečnost provozu na pozemních komunikacích Problematiku vzájemných vztahů jednotlivých účastníků provozu na pozemních komunikacích Rizikové faktory jízdy automobilu v různých situacích, za různých povětrnostních a klimatických podmínek, vliv změny počasí, denní a noční doby

Po11.11.2019Vodorovné dopravní značení - jízda v jízdních pruzích v 18h

Jízda v jízdních pruzích a důležité vodorovné dopravní značky: užívání připojovacího pruhu, odbočovacího pruhu, řazení do jízdních pruhů před křižovatkou a průjezd křižovatkou, vyhrazené jízdní pruhy a také jednosměrné ulice atd.

Po18.11.2019Objíždění, předjíždění, otáčení v 18h

Budeme se věnovat náročnějším řidičským úkonům, které jsou hodnoceny na závěrečné zkoušce, jedná se o objíždění, předjíždění, otáčení, dodržování rychlosti, železniční přejezdy, přechody pro chodce, jízda obytnou zónou, s upozorněním na výskyt těchto situací v Centru Ostravy.


Janáčkova konzervatoř

Ostrava-Centrum, Mahlerova učebna   Mapa
učebna Janáčkova konzervatoř-organizační hodina s p. Tichou Pondělí    -
Úterý
Středa 17.00
Čtvrtek    -
Pátek    -

Janáčkově konzervatoři

St23.10.2019Objíždění, předjíždění, odbočování a otáčení v 17 hod.

Budeme se věnovat náročnějším řidičským úkonům, které jsou hodnoceny na závěrečné zkoušce, jedná se o objíždění, předjíždění, otáčení, dodržování rychlosti, železniční přejezdy, přechody pro chodce, jízda obytnou zónou, s upozorněním na výskyt těchto situací v Centru Ostravy, těšíme se na Vaši účast :-)

St30.10.2019Ovládání a údržba vozidla 17 00 hod.

Ovládání a údržba vozidla- tzv. "Technika"- tato přednáška je zaměřena na opakování a přezkoušení otázek z techniky, které budou zkoušeny na Vaší závěrečné zkoušce. Jedná se o jednu ze tří částí závěrečné zkoušky, která Vás na závěr autoškoly čeká. Těšíme se proto, že se dostavíte v hojném počtu :-)

Čt31.10.2019Výuka zdravotní přípravy v 17:15 hodin

Výuka zdravotní přípravy- tzv. "Zdravověda". Tato přednáška je zaměřena na nácvik jednání v situacích, kdy je ohroženo zdraví některých účastníků provozu. Zejména se jedná o zásady první pomoci a poskytování první pomoci při jednotlivých poraněních, stavy bezprostředně ohrožující život atd. Těšíme se proto na Vaší účast :-)

St6.11.2019Vodorovné dopravní značení - jízda v jízdních pruzích v 17 hod.

Jízda v jízdních pruzích a důležité vodorovné dopravní značky: užívání připojovacího pruhu, odbočovacího pruhu, řazení do jízdních pruhů před křižovatkou a průjezd křižovatkou, vyhrazené jízdní pruhy a také jednosměrné ulice atd. Těšíme se na Vaši účast :-)

St13.11.2019Křižovatky v 17h

Pravidla, pomocí kterých řešíme přednost v jízdě v různých situacích, které mohou v Ostravském provozu nastat. Řešení nejobtížnějších Ostravských křižovatek, s kterými se nejčastěji setkáváme na závěrečné zkoušce, těšíme se proto na Vaši účast :-)

Čt28.11.2019Zásady řízení a bezpečné jízdy 17 hod.

Činitelé ovlivňující bezpečnost provozu na pozemních komunikacích Problematika vzájemných vztahů jednotlivých účastníků provozu na pozemních komunikacích Rizikové faktory jízdy automobilu v různých situacích, za různých povětrnostních a klimatických podmínek, vliv změny počasí, denní a noční doby


Adresy dalších učeben:

Střední škola telekomunikační, Ostrava-Poruba, Opavská 1119     Mapa
Střední škola obchodní Ostrava, Ostrava 1, Na mlýnici 36     Mapa
SOŠ a SOU, Ostrava-Kunčice, Vratimovská 681     Mapa
Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava - Poruba, M. Majerové 1691/4     Mapa
AHOL - Vyšší odborná škola, o.p.s., Ostrava - Zábřeh, Petruškova ul.     Mapa
AHOL - Střední odborná škola, s.r.o. , Ostrava - Vítkovice, Nám. J. z Poděbrad     Mapa
AHOL - Střední škola gastronomie, turismu a lázeňství, , Ostrava - Vítkovice, Dušní ul.     Mapa
Vítkovická střední průmyslová škola a GYMNÁZIUM, Ostrava - Poruba, ul. Čs. Exilu     Mapa
Obchodní akademie a vyšší odborná škola sociální, Ostrava - Mariánské Hory, Karasova 16     Mapa
SOU a OU Klimkovice, Klimkovice, Komenského 112     Mapa
Střední škola stavební a dřevozpracující Ostrava, Ostrava - Zábřeh , U studia 33     Mapa

21.1.2018

Žena porodila během závěrečných zkoušek z autoškoly
Server Novinky.cz informoval o případu ženy, která začala rodit během závěrečné zkoušky v ...

10.1.2018

Muž přišel na řidičské zkoušky v autoškole se dvěma promile v krvi
Dvaatřicetiletému muži, který v pondělí skládal řidičské zkoušky v autoškole, naměřili ...

15.1.2017

V Ostravě pokračuje výměna řidičských průkazů
V Ostravě vlastní řidičský průkaz zhruba 220 tisíc lidí. Do termínu 31. prosince 2010 mělo ...

14.3.2013

Závěrečná zkouška pro získání řidičského průkazu bude v budoucnu obtížnější
Ministerstvo dopravy hodlá od roku 2014 výrazně zpřísnit kritéria posuzování adeptů na zís ...

24.10.2011

Studentka autoškoly v Anglii zbila zkušebního komisaře
Žačka autoškoly v anglickém Manchesteru napadla zkušebního komisaře při závěrečné zkouš ...


NAŠI PARTNEŘI

Ahol Janáčkova konzervatoř


AUTOŠKOLA Vlasta Tichá s.r.o.,
Vlasta Tichá,
M. Bajera 6038/3, 708 00 Ostrava - Poruba
Tel.: 776 216 927